HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt phần mềm Swiss Create Business Manager

Sau khi download phiên bản thích hợp với máy tính của bạn tại www.swisscreatebusinessmanager.com/download chúng ta sẽ tiến hành cài vào máy tính.

Xin vui lòng tham khảo cấu hình máy tính trước khi cài đặt.

Đọc thêm...

Bước 1: Mô Hình Kinh Doanh

Xin chào bạn!

Để bắt đầu một dự án kinh doanh từ phần mềm Swiss Create Business Manager, chúng ta cần điền vào những thông tin cơ bản của dự án như:

- Tên công ty...

Đọc thêm...

Bước 2: Phân Tích SWOT

Người ta thường nói: "Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng!"

Để thực hiện tốt bảng phân tích SWOT này chúng ta cần suy nghĩ và cân nhắc càng chi tiết càng tốt về Điểm Mạnh - Điểm Yếu - Cơ Hội - Mối đe dọa (nguy cơ). 

 

Đọc thêm...
Go to top